Bestyrelsen

ALEAs bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Medlemmerne af bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling med 3 det ene år, og 2 det andet. Bestyrelsens medlemmer sidder i 2 år ad gangen, mens suppleanterne vælges for ét år. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv (udvælger formand, næstformand, kasserer og sekretær). Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden - for det meste som videomøder.

Den nuværende bestyrelse

  • Formand: Ole Sørensen
  • Næstformand: Jonas Glad
  • Kasserer: Andreas Skovse
  • Martin Lindhardt
  • Peter Lind
  • 1.suppleant: Jesper Lindhard
  • 2.suppleant: Jonas Glad