Generalforsamling 2016

Alea afholder ordinær generalforsamling den 27. august, i Aarhus. Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af foreningens bestyrelse, og referent.
  2. Bestyrelsens beretning, herunder en beretning om den afholdte kongres.
  3. Fremlæggelse af regnskab, herunder den afholdte kongres' regnskab.
  4. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Der præsenteres et oplæg om strategi og vision (herunder også forretningsorden) for den kommende spilkongres fra dens hovedansvarlige. Efter gennemgang af disse fastsættes en endelig forretningsorden for den kommende spilkongres.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af to suppleanter og revisor, samt eventuel opsupplering af bestyrelsesmedlemmer.
  10. Evt.

På valg til bestyrelsen er Mette Markert (søger ikke genvalg), Joan Z. Juhl Hansen (søger ikke genvalg), Peter Lind (genopstiller). Foreløbigt regnskab for 2015-2016. Budget for 2016-2017.

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til alea@fastaval.dk senest den 13. august. Endelig dagsorden, med indkomne forslag og revideret regnskab, udsendes senest den 20. august.

Interesserede kan følge med på facebook: https://www.facebook.com/events/293141367692756/ Tilmelding på facebook er ikke nødvendig, men vil hjælpe os med den praktiske planlægning af dagen. Spørgsmål kan stilles på alea@fastaval.dk, og vil blive besvaret hurtigst muligt.