Generalforsamling 2018

Alea afholder ordinær generalforsamling den 26. august, N. J. Fjordsgade 2, 8000 Aarhus C.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af foreningens bestyrelse, og referent. 
  2. Bestyrelsens beretning, herunder en beretning om den afholdte kongres. 
  3. Fremlæggelse af regnskab, herunder den afholdte kongres' regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent. 
  5. Fremlæggelse af næste års budget til godkendelse. 
  6. Indkomne forslag. 
  7. Der præsenteres et oplæg om strategi og vision (herunder også forretningsorden) for den kommende spilkongres fra dens hovedansvarlige. Efter gennemgang af disse fastsættes en endelig forretningsorden for den kommende spilkongres.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  9. Valg af to suppleanter og revisor, samt eventuel opsupplering af bestyrelsesmedlemmer.
  10. Evt. 

På valg til bestyrelsen er Peter Lind, Jakob Bavnshøj, og Poul Thomsen.

Interesserede kan følge med på facebook: https://www.facebook.com/events/193133971308224/ Tilmelding på facebook er ikke nødvendig, men vil hjælpe os med den praktiske planlægning af dagen. Spørgsmål kan stilles på alea@fastaval.dk, og vil blive besvaret hurtigst muligt.