Er du Fastavals General 2024?

Dette års general Karen Bech har efter tre gode år valgt at give general-posten videre. Derfor søger Alea nu den person eller de personer, der skal stå i spidsen for en fantastisk Fastaval i 2024. Hvis du er den person, vil vi rigtig gerne høre fra dig!

Måske har du ikke selv tid eller lyst, men kender en, der ville være perfekt til posten. I det tilfælde må du meget gerne sende opslaget videre. Det kan tit hjælpe på motivationen at blive opfordret af venner og bekendte.

Hvem søger vi?

Aleas bestyrelse hjælper med bogholderiet og evt. andre opgave efter ønske fra hovedarrangørgruppen, men generalen og hovedarrangørgruppen er hovedansvarlige for både forberedelserne, budget og regnskab samt afvikling af Fastaval.

Vi søger søger derfor en person, der kan løfte den store opgave at være general. Du skal have føling med, hvad Fastaval allerede er for en størrelse, og du skal have arrangørerfaring, enten fra Fastaval eller fra lignende arrangementer.
Generalposten kan søges både individuelt og sammen, hvis du har en partner-in-crime som du arbejder godt sammen med.
Derudover ønsker vi særligt at høre fra en kandidat, der har fokus på følgende punkter:

  • Arbejde videre med de nuværende visioner for Fastaval. Du behøver ikke have store planer for at lave radikalt om på Fastaval, men du skal have en god idé om, hvilken retning, du gerne vil sende Fastaval i. Det kan både være specifikke initiativer eller en del af en større mission. Vi ser gerne, at der arbejdes videre med visionerne fra 2023 for at skabe fremgang og en udvikling af Fastavals nuværende retning. Se visionerne her: https://www.fastaval.dk/visioner/

  • Nytænke og bakke op om eventyrlystne arrangører. Vi har haft gode erfaringer med at se på Fastaval med helt nye øjne som arrangement og organisation. Traditioner kan være godt, men det skader aldrig at tænke ud af boksen og prøve nye ting af. Det gælder også, hvis initiativrige med-arrangører kommer med nye, gode ideer. Så bør generalen have åbne arme og vurdere alle nye initiativer nysgerrigt og støttende.

  • Fremtidssikre Fastaval. Fastaval skal på længere sigt blive ved med at udvikle sig og dette gøres bl.a. ved at skabe god sammenhængskraft Fastavallerne imellem. Alea vil i samarbejde med hovedarrangørgruppen gerne hjælpe med at skabe god overlevering mellem arrangører og områder.

Hvad vil det sige at være General?

Generalen/generalerne er den øverste ansvarlige for Fastaval, der står i spidsen for hovedarrangørgruppen. Det er den person, der har til opgave at sætte retningen for årets Fastaval, og samtidig kan præge udviklingen i mange år fremover.

General-arbejdet starter omkring Fastaval året før, hvor man går i gang med at samle sin hovedarrangørgruppe. Derefter varer arbejdet, indtil man har evalueret arrangementet og afleveret årets regnskab, hvilket typisk sker et par måneder efter vallen. Man skal forvente en jævn arbejdsbyrde igennem hele året, på minimum 3-5 timer om ugen (i nogle perioder mere) og 3-4 arbejdsweekender.

I hele perioden er generalen den, der skal have det store overblik. Generalen er tovholder for hovedarrangørgruppen, og disse er tovholdere for hver deres ansvarsområder. Heldigvis skal hovedarrangørerne ikke bygge det hele op fra bunden, da Fastaval har mange dygtige arrangører, der selv kan organisere deres områder. Derfor udvælger generalen (evt. i fællesskab med sin hovedarrangørgruppe) nogle overordnede fokusområder, hvor der skal ske fornyelser eller tilpasninger og bruger en del tid på at få disse ændringer til at spille sammen med andre instanser af Fastaval.

Generalens arbejde består derfor i at finde og lede en gruppe af kvalificerede hovedarrangører og facilitere hovedarrangørgruppens arbejdsproces. Generalen og hovedarrangørgruppen leder i samarbejde Fastavals ca. 200 frivillige arrangører ved at have fingeren på pulsen mange steder i organisationen. Det er essentielt at kunne sætte et hold af hovedarrangører, der kan arbejde sammen, komplimentere hinandens evner samt udvise ansvar og vedholdenhed for deres respektive opgaver hen over året. Derudover skal generalen have modet til at tage svære beslutninger i pressede situationer samt kunne håndtere konsekvenserne af de principper, du har for Fastaval, og gøre det, der skal til, for at få Fastaval til at trives på lang sigt.

Ud over at udstikke visionen, sætte et hold og koordinere organisationen, er der tit nogle personsager, som generalen skal tage sig af. Det er i sidste ende generalen og hovedarrangørernes ansvar, at alle kan være trygge og glade på Fastaval. Derfor vil man som general også med jævne mellemrum være konfliktmægler og ordenshåndhæver. Man er dog altid velkommen til at sende en sag videre til Alea, hvis den bliver for kompleks og omfattende. Så vil bestyrelsen vurdere og håndtere den.

Hvad tilbyder vi?

Som general får du meget frie hænder til at præge Fastaval, og du kommer til at stå i spidsen for omkring 200 passionerede og dygtige frivillige. De brænder for at lave et fabelagtigt arrangement og gør en meget stor del af arbejdet helt af sig selv. Derudover får du:

  • Frihed til at arrangere Fastaval 2024: Som General 2024 er du øverste myndighed over Fastaval 2024. Du får muligheden for at se dine visioner og drømme for Fastaval blive ført ud i livet.

  • Support og hjælp fra Aleas bestyrelse: Du vælger suverænt, hvem du gerne vil have i din hovedarrangørgruppe, men Aleas bestyrelse er klar til at hjælpe dig med at rekruttere de folk, du skal bruge og deler med glæde deres netværk med dig. Ligeså griber Alea også opgaver, som ikke håndteres af generalen og hovedarrangørgruppen. Derfor vil du aldrig stå helt alene med ansvaret for Fastaval.

  • Et netværk af engagerede sparringspartnere og indsatsstyrker: Som general kan du trække på et stort netværk af meget erfarne folk, der brænder for at gøre noget for Fastaval. Så hvis du pludselig får brug for en person med nogle helt specifikke evner, er der gode odds for, at Alea kan finde sådan en til dig.

  • Et fugleperspektiv på verdens fedeste con: Du får et helt unikt perspektiv på Fastaval og organisationen bag, som står klar til at hjælpe dig med at føre din vision ud i livet.

  • Mulighed for at fortsætte som general i 2025: Det er ofte oplagt for en general at fortsætte to år på posten, så man kan følge sine nye tiltag godt til dørs. Så hvis du har lyst til at fortsætte efter første år, vil du som udgangspunkt få lov til det.

  • Tonsvis af ledelses-XP: At stå i spidsen for Fastaval er en vild oplevelse. Du får et helt specielt indblik i, hvad det vil sige at lede andre, og du får mulighed for at afprøve dig selv som leder. Det er et stort ansvar, men også et, der giver dig erfaringer for livet.

  • Noget pynt til CV’et: Lad os nu være helt ærlige. Det ser godt ud på CV’et, at man har stået i spidsen for et arrangement for 1.000 mennesker med en omsætning på en million!
Fastaval arbejder ud fra et princip om frivillighed fra top til bund. Vi kan derfor ikke tilbyde løn eller andre former for kompensation for din indsats.

Hvordan søger jeg?

Send en motiveret ansøgning til Alea@Fastaval.dk med emnet “General 2024”. Send ansøgningen senest 31. Januar 2023

I ansøgningen må du (og evt. din med-general) gerne fortælle os, hvorfor du er interesseret i generalposten på Fastaval, samt hvad du godt kunne tænke dig at fokusere på i arbejdet som general.
Derudover er du velkommen til at nævne, hvordan du godt kunne tænke dig at sammensætte en hovedarrangørgruppe, og hvem du evt. allerede har med på holdet. Der er normalt vis et par stykker fra den forhenværende hovedarrangørgruppe som ønsker at fortsætte.

Vi vil selvfølgelig også meget gerne høre lidt om dig, især i forhold til egenskaber, styrker og svagheder. Du kan evt. vedhæfte et kort CV over dine relevante erfaringer, hvad end de er fra Fastaval eller andre steder fra.

Efter ansøgningsfristen læser Alea alle ansøgningerne igennem og kontakter interessante ansøgere for at få en yderligere samtale. Derefter vælger vi en general. Vi sletter ansøgningerne, når en general er udvalgt.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til posten eller ansættelsesprocessen, er du velkommen til at kontakte os på Alea@Fastaval.dk. Du kan også ringe til formand Martin Lindhardt på 23 35 98 54 eller kontakte et af de andre medlemmer af bestyrelsen – se nedenfor -– eller tage fat i nogle af de tidligere generaler, der garanteret også gerne svarer på spørgsmål om opgaven.

Hvem er vi?

Vi er Aleas bestyrelse. Alea er foreningen bag Fastaval. Bestyrelsen består af seks medlemmer og to suppleanter og er Aleas daglige ledelse. Vores primære opgave er at sikre, at Fastaval kan fortsætte fra år til år, blandt andet ved at sørge for, at der er en god general i spidsen for Fastaval.

Bestyrelsen består af formand Martin Lindhardt, kasserer Andreas Skovse, næstformand Joan Zenia Juhl Hansen, Marie Oscilowski, Jakob Bavnshøj og Thor Fejerskov Jensen, samt suppleanterne Mette Finderup og Karen Bech Sørensen.