Bestyrelsen

ALEAs bestyrelse består af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Medlemmerne af bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling med 2 på valg hvert år. Bestyrelsens medlemmer sidder i 3 år ad gangen, mens suppleanterne vælges for ét år. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv (udvælger formand, næstformand og kasserer). Bestyrelsen holder møde ca. en gang om måneden - for det meste som onlinemøder.

Den nuværende bestyrelse

  • Formand: Martin Lindhardt
  • Næstformand: Joan Zenia Juhl Hansen
  • Kasserer: Andreas Skovse
  • Medlem: Jakob Bavnshøj
  • Medlem: Thor Niels Fejerskov Jensen
  • Medlem: Marie Oscilowski
  • 1. Suppleant: Karen Bech Sørensen
  • 2. Suppleant: Lind Brøchner-Nielsen