Opgaver

ALEA er foreningen bag Fastaval, det er os som afholder den årlige rollespilskongres, men det er ikke ALEAs opgave at arrangere Fastaval - det står Fastavals hovedarrangører og de mange andre frivillige arrangører for (I er seje!) ALEA har en række opgaver, der primært varetages af bestyrelsen. Det gennemgående tema er at være bindeled mellem de forskellige hovedarrangørgrupper og varetage Fastavals langvarige interesser.

Fastavals general

ALEAs vigtigste opgave er at udnævne næste års general for Fastaval. Dette foregår oftest i månederne inden Fastaval, hvor man i første omgang afklarer om den nuværende general ønsker at fortsætte. Der er ingen officiel udvælgelsesprocedure, men nogle af de ting bestyrelsen kigger efter ved en kommende general er erfaring som arrangør på Fastaval, gerne indenfor flere ansvarsområder, evnen til at samle folk omkring og motivere dem til at yde en indsats for Fastaval. Sidst men ikke mindst skal den kommende general have lyst og mulighed for at lægge et ganske stor antal frivillige timer over det næste år for at blive klar til Fastaval, og afslutte regnskabet og evaluering efterfølgende.

Når generalen er udnævnt, fastlægger ALEA ønsket til budgettet for Fastaval, herefter ligger det kommende Fastaval i vedkommendes hænder.

Æresottoen

Denne særlige Otto uddeles i løbet af Fastaval, i modsætning til de øvrige Ottoer, som først afsløres til Ottoshowet om søndagen. Det er ALEAs pris, og dermed i sidste ende bestyrelsen, som er ansvarlig for prisen. I praksis bliver opgaven med at finde en jury og præsentere først de nominerede og siden vinderen (hvis der er nogen) overdraget til sidste års vinder i langt de fleste tilfælde. Du kan læse mere om Æresottoens historie og vinderne på Fastavals hjemmeside.

Lager/Fastavals materiel

Hvert år afsætter ALEA et beløb i budgettet til nyanskaffelser, derudover har de enkelte ansvarsområder på Fastaval gennem tiden investeret i diverse grej til afholdelse af Fastaval. Det betyder at ALEA efterhånden har et betragteligt lager af alt fra service og glas til walkie-talkier og gulvmopper. Hvert år afholdes en lagerdag i løbet af forsommeren, for at få ryddet op og sorteret i det, som arrangørerne har pakket ned på nedpilningsdagen. ALEA udlåner i begrænset omfang udstyr til andre foreninger i rollespilsmiljøet.

Kurser og Workshops

ALEA afholder i løbet af efteråret sammen med næste års Fastavalarrangører bl.a. en workshop for kommende forfattere og brætspilsdesignere. Denne workshop er en god måde for dem at få afprøvet deres idéer på et tidligt tidspunkt, hvor man stadig kan nå at lave store ændringer, hvis det bliver nødvendigt. Det er også muligt at søge om penge hos ALEA til at lave andre workshops og kurser for arrangørerne på sit arrangørområde.

ALEAs bestyrelse og Fastavals hovedarrangørgruppe

ALEAs bestyrelse har som nævnt det overordnede ansvar for kongressen Fastaval, men deltager ikke i hovedarrangørernes arrangørarbejde. Rent praktisk betyder det at bestyrelsen pålægger hovedarrangørerne nogle rammer for budgettet (at der ikke må være et underskud f.eks.), men blander sig ikke i hvordan de opnår dette. Når bestyrelsen har udpeget næste års general, er det herefter generalens opgave at samle sin hovedarrangørgruppe og sørge for at alle bliver klar til påsken!

Et fast punkt på bestyrelsesmøderne er “Status for Fastaval”, hvor hovedarrangørerne informerer bestyrelsen om fremskridt (og potentielle problemer) siden sidste møde. Kun i det øjeblik hovedarrangørerne beder om hjælp, går ALEAs bestyrelse ind og rådgiver om eller overtager en opgave helt eller delvist.

Vidensopsamling

ALEAs bestyrelse er bindeledet mellem de skiftende generaler og hovedarrangørmedlemmer, og dermed også dem, der har ansvaret for at vigtig viden bliver overdraget.

Foreninger ALEA er medlem af

Som medlem af ALEA er du også indirekte medlem af flere andre foreninger, som hver især giver os nogle medlemsfordele.

  • Bifrost, landsforeningen for kreativ udvikling af børn og unge (tidligere Landsforeningen for levende rollespil).